Stanice technické kontroly v Třebíči.
Naše společnost disponuje provozem v Třebíči. V oblasti provozování STK má naše společnost dlouhodobé praktické i teoretické zkušenosti, neboť vznikla jako jedna z prvních STK pro užitková vozidla již v roce 1990.

Na našem provoze zajistíme:
 • technické prohlídky silničních motorových vozidel kategorie M2, M3, N2, N3
 • technické prohlídky silničních přípojných vozidel kategorie O1, O2, O3, O4
 • technické prohlídky zvláštních motorových vozidel kategorie T
 • technické prohlídky zvláštních přípojných vozidel kategorie OT1, OT2, OT3, OT4
 • technické kontroly vozidel před jejich schválením k provozu v ČR
 • technické kontroly vozidel, určených k přepravě nebezpečných věcí podle ADR
 • technické prohlídky vysokozdvižných vozíků
 • technické prohlídky T100
 • evidenční kontroly vozidel
 • ověření původu vozidel
 • prodej ekologických plaket do nízkoemisních zón v Německu
TRADO-STK, s.r.o.
IČ: 645 07 467
DIČ: CZ64507467
Staturární orgán: Ing.Miroslav Svoboda, jednatel
Bankovní spojení:
č.ú. : 197668070297/0100 (KB Třebíč)
Průmyslová čtvrť 154
Třebíč 674 01
Pracovní doba v pracovní dny: 5:45 hod. – 14:00 hod.
Telefon: 568 833 378-9
Mobil: 777 720 573
Fax. 568 833 377
Web: www.trado-stk.cz
E-mail: stk@trado.cz